Urlopy Rodzicielskie i Macierzyńskie

O stycznia do maja bieżącego roku 445,5 tys osób skorzystało z urlopu dla rodziców, z kolei z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 71,5 tys. Mężczyzn. 

Po narodzinach dziecka rodzice otrzymują możliwość skorzystania z dwóch rodzajów płatnego urlopu: macierzystego i rodzicielskiego, dodatkowo tylko mężczyznom przysługuje pełnopłatny dwutygodniowy urlop ojcowski. 

Dwutygodniowy urlop ojcowski przysługuje ojcom dzieci niezależnie od urlopu rodzicielskiego. Wykorzystać go można w ciągu 2 lat od narodzin dziecka. Urlop ojcowski można podzielić na dwie części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka. 

Od stycznia do maja z urlopów rodzicielskich skorzystało 266,3 tys. osób (w tym 2,3 tys. mężczyzn). 

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: macierzyński (20 tygodni) oraz rodzicielski (32 tygodnie), łącznie 52 tygodnie. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego mogą być wykorzystane wyłącznie przez matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą. 

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu, ani zwolnić go w jego trakcie.