Program Dobry Start

Program dobry start to jednorazowe wsparcie finansowe wynoszące 300zł dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny.  

Przysługuje ono raz w roku na dziecko uczęszczające do szkoły do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. 

Należy zaznaczyć, że program nie obejmuje dzieci dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne tj. W zerówkach, czy przedszkolach. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Można to zrobić od 1 lipca drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Z kolei wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku rodzin zastępczych wnioski będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie.  

Wniosek może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczna opieke nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu daje gwarancję przyznania świadczenia do 30 września. Wnioski można składać najpóźniej do 30 listopada. 

Wsparcie zostanie przyznane bez względu na dochód, nie podlega opodatkowaniu, a także nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. 

Aby usprawnić proces przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji można zadzwonić na specjalnie przygotowaną infolinię uruchomioną we wszystkich województwach. 

Województwo  Nr telefonu 
dolnośląskie  71 34 06 458 
kujawsko-pomorskie  800 200 660 
lubelskie  81 74 24 240 
lubuskie  95 71 15 500 
łódzkie  42 66 42 000, 42 66 42 034 
małopolskie  12 39 21 280 
mazowieckie  22 69 57 122 
opolskie  77 45 24 300  
podkarpackie  17 86 71 314,  17 86 71 332  
podlaskie  800 160 121 
pomorskie   58 30 77 457 przeznaczona dla osób korzystających ze świadczenia w ramach pieczy zastępczej (powiaty) 

 

58 30 77 456 przeznaczona dla osób uprawnionych do świadczenia wypłacanego przez gminę. 

śląskie  32 60 63 003 
świętokrzyskie  41 34 21 717 
warmińsko-mazurskie  55 23 74 584 

55 23 74 535  

wielkopolskie  61 67 06 652 
zachodniopomorskie  91 43 03 013 

Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.